Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan.

Jobinder verzorgt vanaf januari 2018 het leerlingenvervoer in de DDFK gemeenten. De centrale van Jobinder verzorgt de planning van de ritten. De taxiritten worden verzorgd door verschillende vervoerders die voor Jobinder rijden. U kunt meer informatie over Jobinder vinden op de website: www.jobinder.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Onder de knop 'Formulieren' staat het digitale aanvraagformulier en onder de knop 'Documenten' wordt het aanvraagformulier getoond dat u kunt invullen en ondertekenen en versturen.

Daarnaast moet ook de school een vervoersverklaring invullen. De vervoersverklaring zit onder de knop 'Documenten'.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten