Contact

Gemeentehuis Dantumadiel

Bezoekadres: Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Algemeen postadres: DDFK-gemeenten, Postbus 13, 9290 AA  Kollum
Postadres bestuur gemeente Dantumadiel:  Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Algemeen telefoonnummer: (0519) 29 88 88
Algemeen emailadres: info@ddfk.nl
WhatsApp: 06 12 08 30 46 (alleen tijdens kantooruren)

Voor een afspraak met de burgemeester, wethouders of gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
- Sandra de Groot
- Renata Anjema
Tel: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl

Gemeentewurk

Bezoekadres: De Moarrewei 24, 9104 LA  Damwâld
Postadres: Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
Tel: (0519) 29 88 88
Fax: (0511) 426246

Milieustraat

Koailoane 11, 9104 AA Damwâld
Tel: (0519) 29 88 88

Factureren