Ondernemers

De gemeente Dantumadiel wil de bedrijvigheid bevorderen en staat voor het waarborgen van een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Juist in die sectoren die de Dantumadielse economie dragen (landbouw, bouwnijverheid en detailhandel) en/of in die sectoren waarin een flinke kwaliteitssprong tot versterkte economische positie kan leiden. (zorg en recreatie en toerisme).

 

In het linkermenu vindt u de informatie die voor u als (startend) ondernemer van belang is.