Zorg en ondersteuning

logo

Zorg en ondersteuning

 • Wat is het?

  Wmo

  Sommige mensen hebben in het dagelijkse leven soms hulp en ondersteuning nodig. Dat kan bijvoorbeeld komen door ouderdom of beperkingen. Eigen kracht van mensen stimuleren en rekening houden met verschillen in hun situatie en mogelijkheden. Wij gaan ervan uit dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Jong of oud, met of zonder beperking. Dat is het uitgangspunt van de Wmo.

  Als u hulp nodig heeft om mee te kunnen doen, is die vaak wel in de buurt te vinden bij familie, kennis of buren. Is de hulp van naasten niet voorhanden, dan kunt u terecht bij verschillende instanties en organisaties waaronder de gemeente.

  AV-Frieso

  Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de AV Frieso zorgverzekering. Door onze samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar kunnen we u een ruime zorgvergoeding bieden voor een scherpe premie.

  Noordoosthelpt

  Voor een overzicht van alle vragen in het sociaal domein kun u terecht op de website van Noordoosthelpt.

 • Hoe werkt het?

  Wmo

  Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en ondersteuning kunt u zich melden bij het team Wmo om een afspraak te maken met een meitinker ( meedenker). Het voordeel is dat u op één plek bij één persoon terecht kunt met uw vragen. Soms is het lastig om uit te leggen wat uw vraag of probleem is. Het is daarom goed om het gesprek met de meitinker voor te bereiden. Een handreiking vindt u onder het kopje 'documenten'.

 • Wat moet ik doen?

  Wmo

  U kunt onder de knop documenten en formulieren een meldformulier invullen. Als u dit formulier invult, kunt u een gesprek aanvragen met een meitinker van het team Wmo. In dit gesprek, wordt nagegaan welke problemen u ervaart bij het dagelijkse leven, en bekijken we samen welke ondersteuning u nodig heeft. Ook als u wijzigingen wilt doorgeven kan dat met het meldformulier.

  Vindt u het moeilijk om het formulier in te vullen en heeft u daarbij geen hulp van familie of bekenden, dan kunt u contact opnemen met het team Wmo. Het telefoonnummer is 0519-298888. Het team Wmo is ingedeeld in clusters (lees verder bij Documenten).

 • Wat moet ik meenemen?

  Een meldformulier.

 • Wat kost het?

  Wmo

  Als u ondersteuning krijgt moet u soms een deel zelf betalen. Dat kan voorkomen bij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend, vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt van het CAK een nota. De eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de samenstelling van uw gezin, het verzamelinkomen van twee jaar geleden u en uw eventuele partner en het vermogen.

  Thuiszorg

  De gemeenten hebben met acht thuiszorgaanbieders afspraken gemaakt. De eigen bijdrage wordt berekend, vastgesteld en geïnd door het CAK, uitgaande van uw vermogen en uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Als u vragen heeft over de zorgaanbieders kunt u contact opnemen met team Wmo via 0519-298888.

 • Hoe lang duurt het?

  Meldformulier

  Nadat wij uw meldformulier hebben ontvangen neemt een medewerker zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Aanvraag individuele voorziening

  Nadat de gemeente uw aanvraag voor een individuele voorziening (en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen), krijgt u binnen 8 weken bericht. Deze termijn wordt soms overschreden als er advies nodig is van externe instanties.

 • Documenten

 • Formulieren

Contactgegevens

DDFK-gemeenten
Postbus 13, 9290 AA, Kollum
Tel: 0519-298888
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Email: info@ddfk.nl

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m donderdag:
           08.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Openingstijden
Openingstijden DDFK Gemeenten

Contactformulier
Algemeen contactformulier burgers
Algemeen contactformulier bedrijven