Rioolaansluiting aanvragen

logo

Rioolaansluiting aanvragen

 • Wat is het?

  Woningen of andere bouwwerken in de gemeente dienen zowel een rioolaansluiting te hebben voor het afvoeren van het vuilwater als voor het hemelwater. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Indien mogelijk wordt de hemelwaterafvoer aangesloten op het openbare water nabij het betreffende perceel. Ook voor tijdelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld keten of toiletwagens moet u een rioolaansluiting aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.

  Het aansluiten van de rioolaansluiting wordt vanaf de erfgrens door de gemeente uitgevoerd op kosten van de aanvrager. Het is dus NIET toegestaan om zelf een aansluiting te maken in gemeentelijk eigendom.

 • Wat moet ik doen?

  Staat uw pand in een nieuw ontwikkelgebied van een projectontwikkelaar? Dan zult u navraag moeten doen bij uw projectontwikkelaar hoe u een aansluiting op de riolering krijgt, welke aansluitingen er nodig zijn en wie de kosten daar voor draagt. Dit gaat buiten de gemeente om.

  Voor de aanvraag van een rioolaansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel moet u een aanvraagformulier invullen en dit samen met een duidelijke situatieschets opsturen naar de gemeente. U kunt dit formulier ook vinden onder het kopje 'Documenten'. De gemeente zal vervolgens contact met u zoeken.

 • Wat kost het?

  Staat uw woning in een uitbreidingsplan van de gemeente, dan zijn de kosten voor de aansluitingen van uw pand verwerkt in de grondprijs. U hoeft dan alleen uw eigen riolering aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. De gemeente kan u aangeven waar het aansluitpunt ligt.
  In alle overige gevallen sluit de gemeente uw pand aan op de riolering en brengt de gemeente u kosten per aansluiting in rekening. De hoogte van de kosten per aansluiting verschilt per gemeente.

  Dantumadiel

  De gemeente Dantumadiel heeft 2 tarieven:

  • voor een aansluiting op het gemengd stelsel wordt  € 600,- in rekening gebracht;
  • voor een gescheiden aansluiting € 1.020,-.

  Dongeradeel

  De gemeente Dongeradeel rekent € 1.000,- per aansluiting.

  Ferwerderadiel

  De gemeente Ferwerderadiel rekent € 820,- per aansluiting.

  Kollumerland c.a.

  In de gemeente Kollumerland c.a. worden de werkelijk gemaakte kosten voor een rioolaansluiting in rekening gebracht. U krijgt bij na de aanvraag een schatting van de kosten. 

 • Wetgeving

 • Documenten

Contactgegevens

DDFK-gemeenten
Postbus 13, 9290 AA, Kollum
Tel: 0519-298888
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Email: info@ddfk.nl

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m donderdag:
           08.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Openingstijden
Openingstijden DDFK Gemeenten

Contactformulier
Algemeen contactformulier burgers
Algemeen contactformulier bedrijven