Openingstijden

logo

Openingstijden

 • Wat is het?

  Aangepaste dienstverlening i.v.m. feestdagen

  Vanaf 17 december 2018 t/m 2 januari 2019 is het niet mogelijk reisdocumenten of rijbewijzen aan te vragen voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Voor de overige producten kan men nog wel terecht tussen 17 en 21 december tot 12:00 uur.

  Vanaf 21 december 12:00 uur t/m 2 januari 2019 zijn de loketten voor burgerzaken gesloten. Er kunnen geen producten of diensten worden aangevraagd. Voor het doen van aangiftes van overlijden of geboorte is er een noodloket ingericht op de locatie Dokkum.

  Vanaf 3 januari 2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân op de locaties Dokkum, Ferwert en Kollum weer geopend conform de huidige openingstijden en kunnen alle producten en diensten met betrekking tot burgerzaken worden verleend.Telefonisch en via de andere kanalen blijven we bereikbaar.

  De volgende dagen zijn we gesloten op alle locaties. Dus ook Damwâld:

  • Vrijdagavond 21 december

  • Maandag 24 december

  • Dinsdag 25 december

  • Woensdag 26 december

  • Maandag 31 december

  • Dinsdag 1 januari

  Wilt u uw paspoort verlengen, een rijbewijs aanvragen of andere zaken regelen die te maken hebben met Burgerzaken?

  Steeds meer zaken kunt u online regelen. Als u naar het gemeentehuis wilt voor bijvoorbeeld een aanvraag van een rijbewijs of paspoort, dan kunt u tijdens de openingstijden terecht op uw eigen gemeentehuis.

  Dantumadiel, Damwâld

  Hynsteblom 4 (bezoekadres)
  9104 BR Damwâld
  Postbus 13 (postadres)
  9104 ZG Damwâld
  Maandag: 09.00 – 12.00 uur
  Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 - 20.30 uur (Let op: avondopenstelling geldt alleen voor de afdeling Burgerzaken)
  Woensdag: 13.00 – 16.30 uur
  Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
  Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

  Dongeradeel, Dokkum

  Koningstraat 13 (bezoekadres)
  9101 LP Dokkum
  Postbus 13 (postadres)
  9290 AA  Kollum
  Maandag: 13.00 – 16.30 uur
  Dinsdag: 13.00 – 16.30 uur
  Woensdag: 13.00 – 16.30 uur
  Donderdag: 13.00 – 16.30 uur
  Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 – 20.30 uur

  Ferwerderadiel, Ferwert

  Hegebeintumerdyk 2 (bezoekadres)
  9172 PJ Ferwert
  Postbus 13 (postadres)
  9290 AA Kollum
  Maandag: 09.00 – 12.00 uur
  Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
  Woensdag: 16.00 – 19.30 uur
  Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
  Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

  Kollumerland c.a., Kollum

  Van Limburg Stirumweg 18
  9291 KB Kollum (bezoekadres)
  Postbus 13
  9290 AA Kollum (postadres)
  Maandag: 09.00 – 12.00 uur
  Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
  Woensdag: 16.00 – 19.30 uur
  Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
  Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

  Heeft u vragen of zaken op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen?

  De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Voor met name inkomen deden ze dat voor een groot deel voor 1 januari ook al. Bij het gebiedsteam kunt u net als voorheen een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. Voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88, optie 1. Voor vragen op het gebied van inkomen kunt u ook tijdens openingstijden langskomen bij de balie Zorg en Ondersteuning in het gemeentehuis te Damwâld.

  Wilt u een vergunning aanvragen of heeft u vragen over vergunningen?

  Snel en digitaal een (omgevings)vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor het verbouwen van een huis, het afwijken van het bestemmingsplan of het slopen van een schuurtje. Dat kan via het Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl. Online kunt u ook een vergunningscheck doen.

  Wilt u een gemeentelijke vergunning aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een evenement of horeca, dan vindt u de aanvraagformulieren op de website van uw gemeente.

  Wilt u een ambtenaar spreken, offline een vergunning aanvragen of iets anders regelen op vergunningengebied?
  Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 2. Als dat nodig of wenselijk is, plant een ambtenaar een gesprek met u in op een tijdstip dat u past. U kunt natuurlijk ook langs komen als u vragen heeft over vergunningen. Daarvoor kunt u tijdens openingstijden terecht op het gemeentehuis in Damwâld. Op andere gemeentehuizen is dit niet mogelijk als het om vergunningen gaat.

  Wilt u een brief sturen aan de gemeente of het college?

  Als u uw eigen college van burgemeesters en wethouders een brief wilt sturen, kunt u dat gewoon via het al bestaande postbusadres van de eigen gemeente doen. Stuurt u een brief aan ambtenaren of aan de organisatie DDFK dan is het postadres Postbus 13, 9290 AA Kollum.

  Calamiteiten buiten openingstijden

  Wilt u een melding doen van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een gat in de weg, een omgewaaide boom of een storing van een riool of een gemaal? En kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88.

  Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer (0800-7763345).

Contactgegevens

DDFK-gemeenten
Postbus 13, 9290 AA, Kollum
Tel: 0519-298888
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Email: info@ddfk.nl

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m donderdag:
           08.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Openingstijden
Openingstijden DDFK Gemeenten

Contactformulier
Algemeen contactformulier burgers
Algemeen contactformulier bedrijven