Festiviteit bedrijf, vereniging of school

logo

Festiviteit bedrijf, vereniging of school

  • Wat is het?

    Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 (voor de gemeente Ferwerderadiel maximaal 4) incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn. De houder van een inrichting dient het college ten  minste 2 weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan in kennis te hebben gesteld.

  • Wat moet ik doen?

    Onder het kopje ‘Documenten’ kunt u het kennisgevingsformulier voor een incidentele festiviteit terugvinden.

  • Wetgeving

  • Documenten

Contactgegevens

DDFK-gemeenten
Postbus 13, 9290 AA, Kollum
Tel: 0519-298888
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Email: info@ddfk.nl

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m donderdag:
           08.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Openingstijden
Openingstijden DDFK Gemeenten

Contactformulier
Algemeen contactformulier burgers
Algemeen contactformulier bedrijven