Bijstand voor jongeren

logo

Bijstand voor jongeren

 • Wat is het?

  Bijstand aanvragen voor personen tot 27 jaar

  Voor personen van 18 tot 27 jaar is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Er gelden voor u een paar extra voorwaarden voordat u een uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl. Eén daarvan is de zoekperiode van 4 weken.

 • Hoe werkt het?

  U schrijft zich in als werkzoekende bij het UWV via werk.nl. Vervolgens begint u de aanvraag voor bijstand op deze site tot u de melding krijgt dat u zich bij de gemeente moet melden omdat u jonger dan 27 jaar bent. U stuurt een mail aan servicedesk@dantumadiel.eu en vermeldt hierin uw naam, burgerservicenummer en telefoonnummer.

  Na een eerste beoordeling door de gemeente of u wel in aanmerking komt voor bijstand (b.v. voldoende inkomen, verblijfsrecht, recht op WW, vermogen etcetera) ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor de jongerenbijeenkomst, de eerstvolgende vrijdagochtend na uw melding (e-mail).
  Bij deze jongerenbijeenkomst wordt u uitgelegd wat u in de zoekperiode van 4 weken moet doen.

  Let op, uw zoekperiode begint op de dag van deelname aan de bijeenkomst. U ontvangt bij deze bijeenkomst de informatie over de zoekperiode schriftelijk en tekent voor het ontvangen en begrijpen van deze informatie.

 • Wat moet ik doen?

  Zoekperiode
  U moet de mogelijkheid onderzoeken om met ondersteuning van studiefinanciering weer naar school te gaan of weer te gaan studeren. Het maakt daarbij niet uit dat de studiefinanciering een lening is.

  Op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kun je zien wat de kans op werk per opleiding en regio is, en wat de meest kansrijke beroepen zijn.

  Heeft u geen verklaring van een arts (geen huisarts) waaruit blijkt dat u medisch niet in staat bent onderwijs te volgen of een verklaring van school dat u verder niet schoolbaar bent, dan betekent dit dat u maximaal recht heeft op een uitkering tot het moment dat u kunt instromen op een reguliere opleiding die recht geeft op studiefinanciering. Dit is in ieder geval per 1 februari en 1 september van elk kalenderjaar.

  Kunt u (nog) niet aan de slag met een opleiding, dat moet u zo snel mogelijk aan het werk. U moet in de zoekperiode het volgende doen:

  • inschrijven als werkzoekende bij het UWV en u beschikbaar stellen voor alle vormen van werk
  • vacaturebank van het UWV bekijken
  • een actueel cv opstellen
  • inschrijven bij minimaal 6 uitzendbureaus
  • minimaal 8 sollicitaties verrichten
  • langsgaan bij een studieadviseur van een school(instelling) om uw studiemogelijkheden te onderzoeken
  • als u jonger bent dan 23 jaar en geen HAVO, VWO of MBO-2 diploma (startkwalificatie) heeft, dan gaat u langs bij de RMC-coördinator van uw gemeente (www.rmcfryslannoord.nl)
  • indien u van mening bent arbeidsongeschikt te zijn en geen recht op Wajong heeft, dan dient u dit met een verklaring van een arts (geen huisarts) aan te tonen.

  U bewaart alle bewijsstukken van bovenstaande activiteiten. Hiermee toont u aan wat u in de zoekperiode heeft ondernomen om geen bijstand aan te hoeven vragen. Bij het gesprek over uw zoekgedrag zal de gemeente hierom vragen.

  U neemt zelf contact op met de gemeente om een afspraak te maken voor uw vervolggesprek waarin uw zoekgedrag wordt beoordeeld.

  Wanneer u een opleiding of werk heeft gevonden, geef dit dan aan de gemeente door.

 • Hoe lang duurt het?

  Beoordelen zoekgedrag
  Tijdens het vervolggesprek wordt beoordeeld of u in de zoekperiode voldoende heeft gedaan om een opleiding of werk te vinden. Er zijn 3 situaties mogelijk:

  1. U heeft u voldoende ingezet, maar u heeft geen opleiding of werk gevonden, dan kunt u via werk.nl uw bijstandsaanvraag afronden. Doet u dit binnen 5 werkdagen, anders begint de procedure helemaal opnieuw. Bestaat er voor u recht op een uitkering, dan heeft u ook een inspanningsverplichting voor het zoeken naar werk. U wordt daarvoor aangemeld bij NEF voor het test- en trainingscentrum.
  2. U heeft niet voldoende gedaan om een opleiding of werk te vinden, dan kunt u via werk.nl uw bijstandsaanvraag wel afronden, maar de uitkering kan lager zijn (ivm een maatregel). Doet u dit binnen 5 werkdagen, anders begint de procedure helemaal opnieuw. U heeft een inspanningsverplichting voor het zoeken naar werk. U wordt daarvoor aangemeld bij NEF voor het test- en trainingscentrum.
  3. U heeft zich helemaal niet ingespannen om een opleiding of werk te vinden, of u weigert om naar school of aan het werk te gaan. U heeft geen recht op een uitkering en ook niet op hulp bij het zoeken naar werk. U kunt zich opnieuw bij werk.nl melden, de procedure begint dan helemaal opnieuw.

  Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de uitkering krijgt. Krijg je de uitkering? Je uitkering gaat dan in vanaf de eerste dag van je aanmelding.

 • Wetgeving

Contactgegevens

DDFK-gemeenten
Postbus 13, 9290 AA, Kollum
Tel: 0519-298888
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Email: info@ddfk.nl

Telefonische bereikbaarheid
maandag t/m donderdag:
           08.30 – 16.30 uur
vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Openingstijden
Openingstijden DDFK Gemeenten

Contactformulier
Algemeen contactformulier burgers
Algemeen contactformulier bedrijven